¡Cofinancióse!

Ateneu Popular La Malgirbada

+

Por: LA MALGIRBADA - Ateneu Popular de Granollers

Neix un Ateneu Popular a Granollers: autogestionat, espai d’oci i de trobada, des d’on s'articulin els moviments populars. Ens...
  • € 5.619 conseguido
  • 11/03/2021 financióse'l

140% Financiáu