'City for sale'

Un documental sobre turisme de masses i expulsió de veïnat a Barcelona

Esbilla la to recompensa