Amb ulls de Malawi

Imagen de cabecera
Ver videu
Financióse'l 23 / 09 / 2015
¡Cofinancióse!
Consiguióse
£ 3,134
Mínimu
£ 3,105
Óptimu
£ 9,986
36 Cofinanciadores
 • Aportando £ 7

  Foto Malawi + reconeixament

  Una fotografia impresa de tamany 11x17 cm de l'experiència a Malawi a escollir i un reconeixament a la web d'agraïment

  > 01 Cofinanciadores
 • Aportando £ 13

  Punt de llibre + agraïments + foto

  Punt de llibre fet a ma + agraïments a les xarxes socials + una fotografia impresa a tamany 11x17 cm e l'experiència de Malawi a escollir

  > 04 Cofinanciadores
 • Aportando £ 17

  Documental online + fragment inèdit + agraïments + foto impresa amb agraïments

  documental online + fragment inèdit del documental uns dies previs a la inauguració + agraïments a les xarxes socials + una fotografia impresa amb agraïments

  > 07 Cofinanciadores
 • Aportando £ 25

  carta + documental online + extres documental + fragment inèdit + agraïments + foto impresa amb agraïments + llibreta feta a mà + dvd

  carta des de Malawi + documental online + extres del documental + fragment inèdit uns dies previs a la inauguració + agraïments ales xarxes socials + agraïments al documental + una fotografia impresa amb agraïments + llibreta feta a mà + dvd del documental

  > 06 Cofinanciadores
 • Aportando £ 46

  carta + documental online + extres documental + fragment inèdit + agraïments + foto impresa amb agraïments + calendari taula + dvd documental + pòster amb agraïments

  carta / dibuixos de Malawi + documental online + extres del documenal + frgment inèdit uns dies previs a la inauguració + agraïments a les xarxes socials + agraïments al documental + una fotografia impresa amb agraïments + calendari de taula de tamany 21x14,18 cm amb fotografies de Malawi + dvd del documental + pòster amb agraïments de tamany 40x60 cm

  > 03 Cofinanciadores
 • Aportando £ 59

  Punt de llibre + polsera + carta + paquet fotos + documental online + extres documental + fragment inèdit + agraïments + abraçades + vermut + foto impresa amb agraïments + llibreta feta a mà + dvd + pòster amb agraïments

  Punt de llibre i polsera fets a Malawi + carta / dibuixos de Malawi + paquets de totes les fotografies digitals durant l'estada + documental online + extres del documental + fragment inèdit uns dies previs a la inauguració + agraïments a les xarxes socials + agraïments al documental + abraçades ("una forta abraçada de més de 10 segons, que és quan passen coses) + vermut (trobada abans i després del viatge) + una fotografia impresa amb agraïments + llibreta feta a mà + dvd documental + pòster amb agraïments

  > 02 Cofinanciadores
 • Aportando £ 84

  PUNT DE LLIBRE + POLSERA + CARTA + COLLARET + PAQUET FOTOS + DOCUMENTAL ONLINE + EXTRES DOCUMENTAL + FRAGMENT INÈDIT + AGRAÏMENTS + ABRAÇADES + VERMUT + FOTO IMPRESA AMB AGRAÏMENTS x2 + LLIBRETA FETA A MÀ + DVD x2 + PÒSTER AMB AGRAÏMENTS

  Punt de llibre, polsera i collaret fets a Malawi + carta / dibuixos de Malawi + paquets de totes les fotografies digitals durant l'estada + documental online + extres del documental + fragment inèdit uns dies previs a la inauguració + agraïments a les xarxes socials + agraïments al documental + abraçades ("una forta abraçada de més de 10 segons, que és quan passen coses) + vermut (trobada abans i després del viatge) + dues fotografia impresa amb agraïments + llibreta feta a mà + 2 dvd del documental + pòster amb agraïments

  > 02 Cofinanciadores
 • Aportando £ 126

  PUNT DE LLIBRE + POLSERA x3 + CARTA + COLLARET + PAQUET FOTOS + DOCUMENTAL ONLINE + EXTRES DOCUMENTAL + FRAGMENT INÈDIT + AGRAÏMENTS + ABRAÇADES + VERMUT + FOTO IMPRESA AMB AGRAÏMENTS x2 + CALENDARI DE TAULA + LLIBRETA FETA A MÀ + DVD x2 + PÒSTER AM

  Punt de llibre, tres polseres i un collaret fets a Malawi + carta / dibuixos de Malawi + paquets de totes les fotografies digitals durant l'estada + documental online + extres del documental + fragment inèdit uns dies previs a la inauguració + agraïments a les xarxes socials + agraïments al documental + abraçades ("una forta abraçada de més de 10 segons, que és quan passen coses") + vermut (trobada abans i després del viatge) + dues fotografies impreses amb agraïments + calendari de taula de tamany 21x14,18 cm + llibreta feta a mà + 2 dvd del documental + pòster amb agraïments

  > 02 Cofinanciadores
 • Aportando £ 210

  GRÀCIES (mateixos productes que anterior però més quantitats)

  Punt de llibre, tres polseres i un collaret fets a Malawi + carta / dibuixos de Malawi + paquets de totes les fotografies digitals durant l'estada + documental online + extres del documental + fragment inèdit uns dies previs a la inauguració + agraïments a les xarxes socials + agraïments al documental + abraçades ("una forta abraçada de més de 10 segons, que és quan passen coses") + vermut per 2 persones (trobada abans i després del viatge) + dues fotografia impreses amb agraïments + 2 calendaris de taula de tamany 21x14,18 cm + 2 llibretes fetes a mà + 3 dvd del documental + 3 pòsters amb agraïments

  > 00 Cofinanciadores
 • Aportando £ 252

  INFINITES GRÀCIES! (mateixos productes que anterior però més quantitats)

  Punt de llibre, tres polseres i un collaret fets a Malawi + carta / dibuixos de Malawi + paquets de totes les fotografies digitals durant l'estada + documental online + extres del documental + fragment inèdit uns dies previs a la inauguració + agraïments a les xarxes socials + agraïments al documental + abraçades ("una forta abraçada de més de 10 segons, que és quan passen coses") + vermut per 2 persones (trobada abans i després del viatge) + dues fotografia impreses amb agraïments + 4 calendaris de taula de tamany 21x14,18 cm + 3 llibretes fetes a mà + 5 dvd del documental + 3 pòsters amb agraïments

  > 00 Cofinanciadores

Sobre esti proyeutu

Un projecte d'intercanvi amb dones joves i un document audiovisual per la descoberta i el diàleg a través de la música!

Necesidaes Infraestructura Mínimu Óptimu
PostProducció
Edició i muntatge de vídeo i so. Lloguer d'estudis d'edició i material.
£ 3,105
Allotjament
Col·laborarem amb les famílies que ens acullen (6 membres durant 3 setmanes) per cobrir els gastos diaris.
£ 755
Vols
Vols d'anada i tornada dels 6 membres de l'equip
£ 2,434
Necesidaes Material Mínimu Óptimu
Equips de rodatge, accesoris i material
Disposem de material molt bàsic. Necessitem llogar més material per poder realitzar un reportatge amb més qualitat. Lloguer càmara i accesoris, Òptica i accessoris, Llums, Altres equips (grues, jibs, dollies, cabezas, camera car,monturas vehículos, altres), Lloguer de planta o generador, Material verge (latas), Discs durs i altres medis d'emmagatzament, Compra de misceláneas de rodatge, accessoris i materials.
£ 3,692
Total £ 3,105 £ 9,986
Imprescindible
Adicional

Información xeneral

Amb ulls de Malawi és un projecte d’intercanvi que es realitzarà aquest proper agost del 2015 a Lilongwe (Malawi). Quatre dones joves de Catalunya, voluntàries de la ONG Petits Músics del Món conviurem i desenvoluparem un projecte creatiu i artístic amb quatre dones joves de Malawi.

A partir de la ONG Petits Músics del Món (PMM) de Sant Cugat del Vallès hem tingut la sort de poder intercanviar experiències, cultura i música amb el Model Choir of Malawi al 2014  i amb el Hear Us Children’s Choir aquest 2015, amb els membres dels quals continuem en contacte. Des d’aquest intercanvi ens adonem que cada cultura té les seves pròpies pautes per construir la comunicació i la convivència entre els seus membres, i que la interacció entre dues cultures pot ser delicada, degut a les diferències en la comunicació i costums. La falta de coneixement d’una cultura pot portar a
l’etnocentrisme i a una falta de respecte, racisme i altres formes discriminatòries.

Creiem i recolzem que és necessària una actuació en aquesta àrea educativa a les escoles, i hem comprovat que una bona manera de crear un ambient multicultural és la comunicació a partir de la música, un llenguatge universal que tots compartim i entenem.

PMM ja dóna a conèixer la cultura i educació del país de Malawi a través de la música i sostenim que és una iniciativa molt interessant per ambdues parts. Per això volem portar aquesta iniciativa un pas més enllà i realitzar un reportatge audiovisual a partir del qual puguem compartir i fer arribar aquesta societat als tallers que PMM organitza cada any a les escoles de Sant Cugat.

Aquest reportatge transmetrà la seva cultura, societat, educació, les activitats de música conjunta, les situacions que sorgeixin en la nostra comunicació i convivència amb ells, enriquint la perspectiva i obrint la ment dels nois i noies de les escoles. Per aconseguir transmetre-ho en un vídeo d’una manera propera és necessari que primer ens endinsem en la seva cultura i aprenguem d’ells, per això durant 3 setmanes ens integrarem completament vivint a les seves cases i compartint les seves activitats diàries, els seus hàbits, costums, tradicions, àpats, i aprenent el seu idioma “chichewa”.
Estarem acollides en famílies elaboraran conjuntament un projecte musical comú, que farà de fil conductor per a poder viure i intercanviar el dia a dia de la seva respectiva realitat.

L’experiència del treball i el diàleg conjunt entre unes i altres es recollirà en el reportatge audiovisual que permetrà conèixer de primera mà similituds i diferencies entre cultures tan allunyades com aquestes dues, i com el diàleg a través de la música és possible malgrat totes les distàncies.

Volem evitar possibles generalitzacions o etiquetes que es puguin adjudicar a la gent d’Àfrica i puguin crear accions discriminatòries. Volem donar la oportunitat de conèixer aquesta cultura i persones tant diferents i extraordinàries. Busquem despertar en els nens un esperit emprenedor, amb ganes de compartir, de canvis i de reflexions a nivell global.

Características básicas y objetivos

PETITS MÚSICS DEL MÓN és una ONGD catalana que realitza projectes de sensibilització i cooperació cultural a través de la música; i centrada principalment en l'educació de nens i joves que viuen en països desfavorits, com és el cas de l'Àfrica.

Com a caracterísitica en COOPERACIÓ, el més important es que potenciem l'autosuficiència o l'empoderament de la comunitat. És a dir, no creem dependències o "donem de menjar", sinó que participem en el propi desenvolupament de la Comunitat.

A NIVELL DE SENSIBILITZACIÓ: treballem en termes d'intercanvi i d'aprenentatge cultural, europea i africana.

"Amb ulls de Malawi", un projecte de descoberta, intercanvi, diàleg, creació conjunta i... molt més entre 4 dones de Catalunya, voluntàries de l'ONGD Petits Musics del Mon i 4 dones de Malawi, vinculades a Music Crossroads Malawi.

A NIVELL D'ACTIVITATS...

Organitzem tallers musicals als centres escolars catalans com a l'Àfrica.

Organitzem jornades d'intercanvi cultural i acolliment (finançant els viatges).

Creem llocs de treball a l'Àfrica: actualment comptem amb un grup de 4 professors nadius, al districte 23 de Lilongwe, al Centre de Musiccrossroads Malawi.

Col·laborem amb el finançament de les despeses de l'escola "Music Cross Roads Malawi".

 • Hem creat i donem suport al "Hear Us Children Choir" (cor per mixt de nens de 6 a 16 anys) i el "Model Choir" (cor d'adults).

 • Donem suport a projectes d'educació musical i als joves intèrprets i músics africans, reconeixent el seu talent i organitzant concerts.

 • Generem llocs de treball. Actualment mantenim el sou de 4 professors de música, els qui tambén han rebut formació; i amb els qui compartim inquietuds i dels qui també aprenem.

I PER QUÈ AMB LA MÚSICA?

Des de petits volem emfatitzar el valor de la música com a llenguatge universal, capaç d'unir les diverses cultures superant les barreres de les diferències socials, i com a eina eficaç d'integració social i via contrastada de creixement personal.

A més a més en els tallers que organitzem, treballem altres temes com la igualtat entre dones i homes, sexualitat, educació en valors, etc.

Petíts músics va sorgir de l'acció de joventuts Musicals de Sant Cugat i Music Crossroads Southern Africa, cooperants i músics.

1-85.jpg cimg0628.jpg

Motivación y a quién va dirigido el proyecto

La decisió de crear aquest projecte neix fa 1 any i mig quan van venir de Malawi el Model Choir, un cor de nois i noies de 18 a 30 anys. Una de les cantants es la Phalyce, una noia de 21 anys amb la que vam intercanviar paraules i experiències i d'on va sortir la idea de conèixer el seu país, la seva cultura i conviure amb ells durant unes setmanes. Aquest intercanvi d'experiències té un objectiu clar; poder donar a conèixer als tallers de sensibilització una altra realitat i així que les activitats que es realitzin, sempre es facin amb un enfoc d'intercanvi entre iguals. És a dir, eliminant les diferències o els estereotips d'un món occidental europeu "ric, poderós o superior" que ensenya "com fer-ho bé".

Vam compartir ritmes, melodies, les seves costums, llengua i manera de fer durant la seva estada. De la mateixa manera que nosaltres volem compartir la nostra manera, amb ells.

Oxetivos de la campaña de micromexenalgu

L'objectiu d'aquesta campanya és recaptar fons per poder dur a terme la post-producció del documental amb un cost estimat de 3700 euros. Tenim més despeses com els vols, l'allotjament, material i els equips de rodatge que ens suposen una despesa total aproximada de 11900 euros.

Amb la realització del documental aconseguirem apropar una cultura desconeguda com és la de Malawi, demostrarem que el diàleg a través de la música és possible, i obtindrem una eina que obrirà moltes portes i idees per a realitzar altres projectes més endavant.

Esperiencia previa y equipu

Som un equip de joves voluntaris/ies de Sant Cugat del Vallès als que ens ha interessat la tasca desenvolupada per Petits Músics del Mon a Malawi i que repercuteix a la nostra ciutat i també ha impactat a les nostres vides.

Tot comença fa 1 any quan ens visita el Model Choir of Malawi a Sant Cugat del Vallès com a part d'un projecte de sensibilització a les escoles que es duu a terme cada any des de la ONG Petits Músics del Món. Sent voluntàries d'aquesta ONG vam poder conèixer una nova cultura i noves maneres de fer i de cantar. D'estar en contacte i poder comunicar-nos amb ells va fer que sorgís la idea de fer un intercanvi cultural, social i musical. Al llarg de l'any hem anat definint el projecte que finalment té dues línies d'actuació; la del contacte amb infants i joves, i l'intercanvi d'experiències amb dones de Malawi, per finalment, treure'n un aprenentatge i poder-ho traslladar a la nostra ciutat, fent tallers i taules rodones.

L'equip:

 • Selma Lavado:
  Estudiant de fisioteràpia i cant, estudis de música, 21 anys

 • Aurora Velez :
  Estudiant de fisioteràpia, estudis de música, títol de monitora de lleure, 20 anys

 • Elena Agudo:
  Graduada en Fisioteràpia, estudis de música, 21 anys

 • Georgina González:
  Estudiant d'educació primària, estudis de música, títol de monitora de lleure, 21 anys

 • Anna Montull:
  Graduada en Comunicació audiovisual, Postgrau en Cultura de Pau, Cohesió social i Diàleg intercultural, 23 anys

 • Andrés Galarza:
  Llicenciat en Producció musical i de so, 31 anys

Comptem amb el suport de la ONG Petits Músics del Món i de l'associació musical Aula de So.

Comptem també de tots els recursos audiovisuals per portar a terme el documental.

equip-malawi-10.jpg 1450902-381966341986316-4661053800052921797-n.jpg 10702198-347133832136234-2334784148247348370-n.jpg

Compromisu social