Hagamos el Refugi de la Feixa todavía más sostenible

Imagen de cabecera
Ver videu
Financióse'l 18 / 12 / 2022
¡Cofinancióse!
Consiguióse
£ 9,685
Mínimu
£ 3,842
Óptimu
£ 42,575
114 Cofinanciadores
Agentes de Matchfunding
multiplicando aportes
Arrela't Alt Pirineu i Aran 2022
Completado (£ 3,417)
 • Aportando £ 9

  ¡Simpatizante!

  ¡Muchas gracias simpatizante por colaborar en nuestro proyecto!

  • Recuerda que tu aportación puede ser desgravable hasta un 80%.
  > 13 Cofinanciadores
 • Aportando £ 17

  ¡Postal de recuerdo!

  ¡Muchas gracias por colaborar en nuestro proyecto!

  Visitanos al refugio y te regalaremos una postal del Refugi de la Feixa.

  • Recuerda que tu aportación puede ser desgravable hasta un 80%.
  > 06 Cofinanciadores
 • Aportando £ 21

  Bebida y una postal de recuerdo del Refugi de la Feixa

  ¡Muchas gracias por colaborar en nuestro proyecto!

  Te invitamos a una bebida y te regalamos una postal del Refugi de la Feixa.

  • Recuerda que tu aportación puede ser desgravable hasta un 80%.
  > 12 Cofinanciadores
 • Aportando £ 30

  Visita la granja y quesería de Montemlús: quesos artesanos de la Cerdanya

  ¡Muchas gracias por colaborar en nuestro proyecto!

  Te invitamos a conocer la Granja y la Quesería de Montmelús, y a hacer una cata de sus productos.

  • Recompensa para disfrutar a partir de primavera (según disponibilidad)

  • Para 2 personas

  • Recuerda que tu aportación puede ser desgravable hasta un 80%.

  > 08 Cofinanciadores
 • Aportando £ 30

  ¡Visita la Trumferia!

  ¡Muchas gracias por colaborar en nuestro proyecto!

  Con esta recompensa podrás hacer la visita guiada por el cultivo, y una cata de patata ecológica de Cerdanya con su salsa.

  • Recompensa para disfrutar a partir de otoño (según disponibilidad)

  • Para 2 personas

  • Recuerda que tu aportación puede ser desgravable hasta un 80%.

  > 08 Cofinanciadores
 • Aportando £ 43

  Aperitivo para 2 personas al Refugi de la Feixa!

  ¡Muchas gracias por colaborar en nuestro proyecto!

  Te invitamos a ti, y a otra persona, a disfrutar de un aperitivo con productos ecológicos y de proximidad al aire libre.

  • Recuerda que tu aportación puede ser desgravable hasta un 80%.
  > 20 Cofinanciadores
 • Aportando £ 43

  Degustació de la ginebra Flairant i formatges del Molí de Ger! Per a 2 persones

  Moltes gràcies per col·laborar en el nostre projecte!

  • Et convidem a disfrutar d'una degustació de la ginebra de la Cerdanya, la Flairant, acompanyada d'un tast de formatges del Molí de Ger per a dues persones.
  • Podràs gaudir d'aquesta degustació a l'entorn màgic de la Feixa**.

  • Recompensa a gaudir a partir de la primavera (segons disponibilitat)
  • Per a 2 persones


   * Recorda que la teva aportació pot ser desgravable fins a un 80%. Calcula-ho aquí

  > 05 Cofinanciadores
 • Aportando £ 85

  Lot exclusiu de Casa Amella!

  Moltes gràcies per col·laborar en el nostre projecte!

  Lot exclusiu de productes bio i ecològics de Casa Amella


  * Recorda que la teva aportació pot ser desgravable fins a un 80%. Calcula-ho aquí

  > 01 Cofinanciadores
 • Aportando £ 85

  Meriendo o desayuno para 2 personas al Refugi de la Feixa

  ¡Muchas gracias por colaborar en nuestro proyecto!

  Te invitamos a ti, y a otra persona, a disfrutar de un desayuno o una merienda elaborados con productos ecológicos y de proximidad.

  ¡Prueba nuestro famoso pastel de chocolate! ;)

  • Recuerda que tu aportación puede ser desgravable hasta un 80%.
  > 07 Cofinanciadores
 • Aportando £ 171

  Cena o comida especial al Refugi de la Feixa para 2 personas

  ¡Muchas gracias por colaborar en nuestro proyecto!

  Te invitamos a ti, y a otra persona, a disfrutar de una comida o una cena especial con platos innovadores y diferentes de nuestro menú habitual, elaborados con productos ecológicos y de proximidad.

  Delicatessens para una recompensa especial!

  Recompensa a concretar el día según disponibilidad. Para 2 personas.

  • Recuerda que tu aportación puede ser desgravable hasta un 80%.
  > 03 Cofinanciadores
 • Aportando £ 256

  Experiencia La Feixa para 2 personas!

  ¡Muchas gracias por colaborar en nuestro proyecto!

  Te invitamos a ti, y a otra persona, a disfrutar de una experiencia completa al Refugi de la Feixa.

  Incluye:

  • Desayuno y cena elaborados con productos ecológicos y de proximidad
  • Pernocta

  Recompensa a concretar el día según disponibilidad. Para 2 personas.

  • Recuerda que tu aportación puede ser desgravable hasta un 80%.
  > 04 Cofinanciadores
 • Aportando £ 427

  Experiencia premium La Feixa para 2 personas!

  ¡Muchas gracias por colaborar en nuestro proyecto!

  Te invitamos a ti, y a otra persona, a disfrutar de una experiencia completa y especial al Refugi de la Feixa.

  Incluye:

  • Una salida guiada alrededor de la Feixa (posibilidad de coronar el Puipedrós)
  • Picnic, desayuno y cena elaborados con productos ecológicos y de proximidad
  • Pernocta

  Recompensa a concretar el día según disponibilidad. Para 2 personas.

  • Recuerda que tu aportación puede ser desgravable hasta un 80%.
  > 00 Cofinanciadores

Sobre esti proyeutu

Acciones para minimizar el impacto humano en nuestro entorno. Construcción de un wc seco ecológico y otras mejoras en las instalaciones

Necesidaes Material Mínimu Óptimu
WC seco
Sanitario seco de ECODOMEO, sin uso de agua ni ningún otro líquido.
£ 2,336
Costes de las recompensas
Costes de las recompensas de las aportaciones realizades en Goteo
£ 267
Comisiones Goteo y TPV (donaciones presupuesto mínimo)
Cálculo aproximado para afrontar los gastos de comisión de Goteo y comisiones bancárias de las aportaciones.
£ 337
Compra de una placa solar nueva
Placa solar de 220W y material necesario para la instalación en el techo del Refugi de la Feixa.
£ 239
Coberta (magatzem i habitacle guardes)
Material necessari pel sostre de pissarra de la nova zona de magatzem i habitacle de guardes: - Sostre format per bigueta de fusta laminada GL24c amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció 8x20 cm i llargària de fins a 5 m. (5300€) - Cèrcol per a suport de soleres de 20x20 cm de secció mitjana, amb formigó per armar. (600€) - Coberta de llosa arrodonida de pissarra de 4 mm de gruix, de 22x16 cm, col·locada amb ganxos d'acer inoxidable de 60 mm de llargària. (4245€) - Camió per a transport de 7t (38,5€/h) - Oficials de primera col·locador, fusteria, ferralista (25,91€/h) - Manobre (20,57€/h) * Cal tenir en compte que en la descripció anterior no s'especifica el detall total de la partida, si no els punts més destacables. En cada partida s'ha tingut en compte la mà d'obra, material i maquinària necessària i els preus a data d'Octubre 2022.
£ 9,222
Necesidaes Xera Mínimu Óptimu
Transporte del WC seco
Costes del trasporte de la infraestructura del sanitario seco de ECODOMEO hasta el Refugi de la Feixa. El acceso al refugio con transporte, únicament se puede hacer de Mayo a Noviembre.
£ 181
Instalación de la placa solar
Instalación en el techo del refugio para optimizar al máximo su carga y evitar posibles desperfectos.
£ 481
Comisiones Goteo (Donaciones presupuesto óptimo)
Gastos derivados de las comisiones de goteo y las comisiones bancárias de las aportaciones.
£ 3,063
Moviment de terres
Tasques per tal de condicionar el terreny de la zona de construcció del lavabo sec, magatzem, habitacle de guardes i soterrament de tubs: - Neteja i esbrossada del terreny, càrrega mecànica sobre camió o contenidor. (119€) - Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió. (207€) - Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, utilitzant picó vibrant (423€) - Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus amb camió de 7t. (612€) - Disposició controlada dels residus en dipòsit autoritza i canon sobre la deposició dels residus de construcció, segons Llei 8/2008. (1094€) - Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t (51,51€/h - 40h) - Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador (114,39 €/h - 40/h) - Camió per a transport de 7 t (38,5€/h) - Oficial de primera (25,91€/h) - Manobre (20,57€/h) * Cal tenir en compte que en la descripció anterior no s'especifica el detall total de la partida, si no els punts més destacables. En cada partida s'ha tingut en compte la mà d'obra, material i maquinària necessària i els preus a data d'Octubre 2022.
£ 2,558
Fonamentació
Conjunt de tasques per realitzar els fonaments de la construcció de la caseta del lavabo sec, zona de magatzem i habitacle pels guardes: - Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3. (1023€) - Formigonera 165L (8,03€/h) - Camió per a transport de 7 t (38,5€/h) - Oficial de primera (25,91€/h) - Manobre (20,57€/h) * Cal tenir en compte que en la descripció anterior no s'especifica el detall total de la partida, si no els punts més destacables. En cada partida s'ha tingut en compte la mà d'obra, material i maquinària necessària i els preus a data d'Octubre 2022.
£ 883
Fusteria
- Finestra de fusta a l'habitacle de guardes i finestró a la caseta del lavabo sec. (2313€) - Camió per a transport de 7 t (38,5€/h) - Oficial de primera de fusteria (25,91€/h) - Ajudant col·locador (22,86€/h) - Manobre (20,57€/h) * Cal tenir en compte que en la descripció anterior no s'especifica el detall total de la partida, si no els punts més destacables. En cada partida s'ha tingut en compte la mà d'obra, material i maquinària necessària i els preus a data d'Octubre 2022.
£ 2,650
Instal·lacions
Partida encarada al conjunt d'instal·lacions interiors (connexions d'electricitat). Inclou les ajudes de ram de paleta i tots els elements necessaris per la seva correcte instal·lació. * Cal tenir en compte que en la descripció anterior no s'especifica el detall total de la partida, si no els punts més destacables. En cada partida s'ha tingut en compte la mà d'obra, material i maquinària necessària i els preus a data d'Octubre 2022.
£ 4,955
Necesidaes Infraestructura Mínimu Óptimu
Tancaments i divisions
Infraestructura de les portes d'accés i obertures de la caseta del lavabo sec, magatzem i habitacle de guardes: - Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm. (4723€) - Travada de parets amb connector de rodó d'acer de diàmetre 6 mm en forma de Z, de 50x200x50 mm. - Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix. (1629€) - Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix. - Camió per a transport de 7 t (38,5€/h) - Oficial de primera especialista (25,91€/h) - Manobre (20,57€/h) * Cal tenir en compte que en la descripció anterior no s'especifica el detall total de la partida, si no els punts més destacables. En cada partida s'ha tingut en compte la mà d'obra, material i maquinària necessària i els preus a data d'Octubre 2022.
£ 6,581
Paviments i revestiments
Infraestuctura de paviments i revestiments de la zona de magatzem i l'habitacle pels guardes: - Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.243 i 3 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada amb fixacions mecàniques. (955€) - Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària. (2537€) - Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30 mm de gruix i fins 120 mm d'amplària, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable. (2475€) - Camió per a transport de 7 t (38,5€/h) - Oficials de primera encofrador, paleta, ferralista (25,91€/h) - Manobre (20,57€/h) * Cal tenir en compte que en la descripció anterior no s'especifica el detall total de la partida, si no els punts més destacables. En cada partida s'ha tingut en compte la mà d'obra, material i maquinària necessària i els preus a data d'Octubre 2022.
£ 8,821
Total £ 3,842 £ 42,575
Imprescindible
Adicional

Información xeneral

El Refugi de la Feixa es un refugio de montaña situado en Ger, la Cerdanya. Está ubicado en un entorno privilegiado, a 2.160m, en un área de gran valor a nivel de flora y fauna que goza de una protección especial: Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) de la Tossa Plana de Lles - Puigpedrós.

La función principal como refugio de montaña es la acogida de excursionistas con servicio de alojamiento y comidas, información sobre las rutas y actividades de la zona... pero, la Feixa va más allá. Desde un principio, siempre hemos optado por la sostenibilidad.

El Refugio de la Feixa lleva cuatro años funcionando, y desde su inicio se ha optado por una filosofía de consumo responsable y ecológico. Funcionamos de forma autosuficiente con energía solar, sin generadores eléctricos. Ofrecemos comida ecológica y de proximidad, tejiendo vínculos con productores locales. Y somos un lugar de encuentro, con un componente social de beneficio a la comunidad y transmisión de valores de respeto a la montaña y a la naturaleza. **

Hemos realizado ya varias mejoras a nivel de eficiencia energética y optimización de los recursos, y ahora queremos dar un paso más y llevar a cabo unas mejoras importantes para el proyecto y para el territorio:

 • Construir un wc seco en el exterior del refugio.
 • Construir un espacio reservado para el almacenamiento. El espacio de almacén que existe actualmente es demasiado pequeño, y con un acceso difícil y poco práctico.
 • Construir un habitáculo para el descanso de los guardas. A día de hoy, no disponemos de un espacio habitable para todo el equipo.
 • Mejorar la instalación de las placas solares.
 • Finalizar el soterramiento de los tubos de agua.

Características básicas y objetivos

La construcción de un wc seco, un espacio de almacenamiento y un habitáculo para los guardas son obras de vital importancia para poder seguir creciendo como proyecto y preservar el entorno.

Los objetivos de nuestras mejoras son:

 • Reducir nuestra huella en el entorno, haciendo que sea lo más respetuosa posible y minimizando el impacto humano.
 • Seguir promoviendo un turismo sostenible y respetuoso.
 • Ofrecer comodidad y mejoras a los usuarios del refugio y a los guardas.

Sin embargo, dentro de esta lista de sub-proyectos y mejoras a realizar, creemos necesaria la priorización de la construcción de un aseo.

Después de contactar con proyectos similares al nuestro y valorar varias opciones, la opción que más se ajusta a nuestra filosofía, es la construcción de un lavabo seco ecológico de la empresa ECODOMEO.

Es un sistema que se utiliza como sanitario normal, pero sin uso de agua ni ningún otro líquido. Separa la orina de las heces gracias a una cinta inclinada situada en el interior del asiento, que se activa con un pedal mecánico. El líquido cae por gravedad y se devuelve a la naturaleza por filtración y las heces se depositan en un baúl, construido detrás del lavabo, donde se va generando compostaje.

 • No es necesario hacer uso de ningún producto añadido
 • Funcionamiento totalmente mecánico
 • Mantenimiento sencillo
 • Generación de 15L de compuesto persona/año

Motivación y a quién va dirigido el proyecto

El proyecto del Refugio de la Feixa nació del amor por el medio natural y lo que le rodea. Es un proyecto vital, con alma, en el que convergen muchos valores, inquietudes y pasión. La tarea de "guardar" un lugar tan especial es una gran responsabilidad y hay que hacerlo con entrega y humildad.

Queremos seguir con la línea de sostenibilidad iniciada y continuar con las mejoras en el refugio a nivel de eficiencia energética y optimización de los recursos.

El proyecto va dirigido a todas las personas usuarias del refugio (sea cual sea su uso), así como al entorno y animales que conviven. Queremos ofrecer comodidad a la clientela del refugio, a la vez que generamos el mínimo impacto en el entorno que nos rodea.

cavalls.jpeg

Esperiencia previa y equipu

Somos Marta, Martí y Alba, los actuales guardas del refugio, los mismos impulsores del proyecto de mejora de sostenibilidad. Nuestra formación es eminentemente práctica, fruto de la experiencia y necesidades.

 • Marta: en régimen de autónoma y mediante una concesión municipal, soy la gestora del Refugio de la Feixa. Tengo 4 años de experiencia como guarda del refugio, y soy la "impulsora" del proyecto Refugio de la Feixa tal y como se le conoce actualmente.

 • Martí: soy uno de los dos trabajadores, con contrato indefinido, que "guardan" la Feixa desde hace 1 año y medio. Residente en la comarca, amante de la montaña y sus deportes, de profesión educador infantil, y motivado con cualquier proyecto y reto que se me presente por delante.

 • Alba: formo de parte del equipo de la Feixa desde hace más de un año, y aunque soy Ingeniera de formación, hace poco he terminado mis estudios de Guía de Media Montaña. Apasionada de los deportes al aire libre y disfrutar del entorno de montaña.

Contamos siempre con la ayuda de nuestros familiares y amigos, que con sus diversas profesiones, siempre están listos para echarnos una mano.

 • Para esta campaña en concreto, a nivel de comunicación, contamos con la ayuda de Andrea, profesional del sector, también residente en la comarca y amante de la montaña.

El refugio ya lo encontramos restaurado pero muy precariamente. A lo largo de estos 4 años, hemos realizado varias mejoras:

 • Modificación del ariete para mejorar su eficiencia.
 • Nueva instalación de energía solar.
 • Nueva puerta de entrada y construcción de una puerta interior aislante.
 • Cambio de la ubicación del digestor de aguas grises para mejorar su eficiencia.
 • Inicio del soterramiento de los tubos de agua provenientes del ariete para minimizar el impacto visual en el medio y poder obtener agua en época invernal.
 • Construcción de un mueble y papeleras para poder realizar correctamente la separación y reciclaje de residuos, y fomentar esta práctica entre los usuarios del refugio.
ariet-2.jpeg ariet-1.jpeg plaques-solars.jpeg caseta-escombraries.jpeg

Compromisu social

Objetivos de Desarrollo Sostenible

 • Energía asequible y no contaminante

  Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

 • Ciudades y comunidades sostenibles

  Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

 • Producción y consumo responsables

  Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles