Subscrición popular "Antoloxía Poética do Monte Pindo"

Financióse'l 29 / 12 / 2012
¡Misión cumplida!
Consiguióse
€ 1.180
Mínimu
€ 1.050
Óptimu
€ 1.500
67 Cofinanciadores

Aportando € 10

Exemplar da "Antoloxía Poética do Monte Pindo"

O subscritor ou a subscritora popular recibirá un exemplar da "Antoloxía Poética do Monte Pindo", asinada polos coordenadores da obra Francisco Fernández Naval "Chisco" e Miro Villar. No caso de achegas inferiores a 10 euros ou de restos diferentes a un múltiplo de 10, a achega terá tratamento de doazón + A "Antoloxía Poética do Monte Pindo" incluirá unha sección de agradecementos co nome completo dos primeiros 105 subscritores e subscritoras populares da obra

> 66 Cofinanciadores